เนื้อหา

พรบ.อำนวยความสะดวกประชาชน

พิมพ์

1. การรับนักเรียน

2.การขอย้ายเข้าเรียน

3.การขอย้ายออกนักเรียน

4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

5.การขอลาออก

6.การขอเทียบโอนผลการเรียน

7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 

แบบฟอร์ม

1.ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคทพ

2.คำร้องขอใบแทน รบ ปพ

3.คำร้องขอพักการเรียน

4.คำร้องขอย้าย ลาออก

5.คำร้องใบรับรอง

6.แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางเอกสารของนักเรียน

7.แบบคำร้องขอย้ายกลุ่มสาระเพิ่มเติม

8.ใบมอบตัว

9.ใบรับรองการเป็นนร

10.ใบรับรองผลการเรียน

11.ใบรับรองหน่วยกิต

12.ใบสมัครเข้าเรียน

พบกับพวกเราได้ที่นี้

แหล่งเรียนรู้