หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (รอบที่ 2) 
       รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (รอบ 2)
ขอแสดงความยินดี 
       ดร.สุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม วัดห้วยมงคล และชายหาดชะอำ ตลาดแม่กลอง (ตลาดร่มหุบ) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดสามชุก ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562