วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม